Türkiye Barolar Birliği, güvenlik soruşturması yönetmeliğine karşı Danıştay’a başvurdu

TBB, 3 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in kimi unsurlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtığını duyurdu. TBB’den mevzuya ait bugün yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dava konusu yönetmelik, tüzel bellilik ve öngürülebilirlik ile ferdî dataların korunması ve kanun önünde eşitlik unsurlarına terslik oluşturduğu üzere, çalışma özgürlüğüne Kanun’un öngörmediği biçimde bir sınırlama getirmekte, temel hak ve özgürlüklere ait memleketler arası kontratlara de açıkça terslik içermektedir.

Yönetmelikte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen ferdî bilgilere itiraz imkanının bulunmaması ve bu bilgilerin silinmesi sırasında izlenecek tarza ait düzenlemenin yer almaması, yönetmeliğe destek oluşturan yasal düzenlemelerin iptaline ait Anayasa Mahkemesi kararına da terslik teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, yönetmeliğin ilgili hususlarına destek kanun kararlarının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir.

Ayrıca, iptali talep edilen yönetmelik kararları yürürlükte kaldığı sürece, birinci sefer yahut tekrar kamu vazifesine atanacak binlerce vatandaşımıza ve meslektaşlarımıza karşı anayasal teminatlara karşıt sonuçlar ile uygulamada farklılıklar doğabileceğinden yürütmenin durdurulması isteminde de bulunulmuştur.”

Yorum yapın