2022 adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yaz aylarının başlamasıuykla birlikte, birçok kurum ve kuruluş tatil havasına girdi.

Tatile havasına giren adliyeler ise yargı süreciyle ilgili süreçleri olanların gündeminde yer almaya başladı.

Ancak tatil boyunca nöbetçi mahkemeler ve acil nitelikli davalar görülmeye devam edilecek.

Buna karşın davalarının süratli bir formda görülmesini isteyenler, “2022 Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2022 İsimli tatil ne vakit başlıyor, ne vakit bitiyor? İşte cevabı…

2022 İsimli tatil ne vakit başlıyor, ne vakit bitiyor?

Adli tatil, Temmuz ayı itibariyle başlıyor. İsimli çalışanların müsaade periyodu olarak bilinen tatil süreci her yıl birebir tarihler ortasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni isimli yıl bir Eylülde başlar.” tabirleri yer alıyor.

Adli tatilde, fakat aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati önlem, ihtiyati haciz ve kanıtların tespiti üzere süreksiz hukuksal müdafaa, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve başka müracaatlar hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ait dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

d) Ticari defterlerin kaybından ötürü kayıp evrakı verilmesi talepleri ile değerli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırılmasına ait işler ve davalar.

f) İsimli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim kararlarına nazaran, mahkemenin vazife alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda acele olduğu belirtilen yahut taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece tez görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların mutabakatı hâlinde yahut dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, üstteki iş ve davalara bakılması, isimli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) İsimli tatilde, üstteki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen karşılık dilekçelerinin ve belgesi süreçten kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, belgenin öbür bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine yahut Yargıtaya gönderilmesi süreçleri de yapılır.

(4) Bu husus kararları, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) İsimli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği mühletlerin bitmesi tatil vaktine rastlarsa, bu müddetler ayrıyeten bir karara gerek olmaksızın isimli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Yorum yapın